293 Tôn Đức Thắng, Tân An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Our Sleeper Buses Booking Office in Hoi An:

Add: 69 Nguyen Tat Thanh, Hoi An

Tel: +84905974343

Email: hoianbusbooking@gmail.com

WhatsApp: +84907401090

Our Sleeper Buses Booking Office in Da Nang:

Add: No 175 - 3 Thang 2 street, Da Nang

Tel: +84905974343

Email: dnbackpackers@gmail.com

WhatsApp: +84907401090

XE GIƯỜNG NẰM TẠI PHÒNG VÉ CHÚNG TÔI LÀ CÁC LOẠI XE ĐỜI MỚI NHẤT GỒM CÁC DÒNG XE 21 - 22 GIƯỜNG CUNG ĐIỆN VIP, 32 - 34 GIƯỜNG LIMOUSINE SIÊU ĐẸP VÀ XE GIƯỜNG NẰM CHẤT LƯỢNG CAO.

 

(*): Bắt buộc nhập

Phòng vé xe giường nằm tại Hội An:

Add: 293 Tôn Đức Thắng, Tân An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại: 0905 777 679

Email: hoianbusbooking@gmail.com, booking@hoianbus.com

Fanpage: https://facebook.com/HoiAnBus

Whatsapp: (+84)907401090